เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

09.00- 18.00 น.

อาทิตย์ :

10.00 - 16.00 น.

เราช่วยคุณได้

@rakboontravel

Travel License : 11/09933

หน้าแรก

/

กระบี่

/

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0201

สถานที่

กระบี่

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

8,600บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

24 ท่าน

15 ท่าน

8 ท่าน

สถานะ

บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง

24 ท่าน

8,600

15 ท่าน

9,900

8 ท่าน

11,500

บียอนกระบี่ รีสอร์ท

24 ท่าน

9,700

15 ท่าน

10,900

8 ท่าน

12,500

รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่

24 ท่าน

8,600

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

11,111

อ่าวนางวิลล่า

24 ท่าน

9,130

15 ท่าน

10,330

8 ท่าน

11,950

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

9,999

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

8,600

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

24 ท่าน

9,999

15 ท่าน

10,250

8 ท่าน

9,000

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

24 ท่าน

12,150

15 ท่าน

10,550

8 ท่าน

9,350

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

24 ท่าน

11,750

15 ท่าน

10,150

8 ท่าน

8,950

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

24 ท่าน

11,350

15 ท่าน

9,750

8 ท่าน

8,550

Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,111

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

8,600

Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

24 ท่าน

11,750

15 ท่าน

10,150

8 ท่าน

8,950

Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

24 ท่าน

12,750

15 ท่าน

11,150

8 ท่าน

9,950

Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

24 ท่าน

11,850

15 ท่าน

10,250

8 ท่าน

9,050

Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,500

15 ท่าน

9,900

8 ท่าน

8,600

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,950

15 ท่าน

10,330

8 ท่าน

9,130

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

12,500

15 ท่าน

10,900

8 ท่าน

9,700

ไฮไลท์

ประติมากรรมปูดำ

ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)

อ่าวมาหยา

อ่าวปิเละ

เกาะไผ่

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ - ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)

Day 2

อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่

Day 3

ช้อปปิ้ง - อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว - ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถตู้ ตามโปรแกรม

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

- อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ

- ยอร์ช 4 เกาะ

- ค่าทัวร์เกาะพีพี

- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%

- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 800 บาท

- ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท รักบุญ ทราเวล

เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

206-285758-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @rakboontravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง